su

su
2 sù prt. 1. vienas, be linksnio prielinksnis „su“ kartojamas šalia prielinksninės konstrukcijos pabrėžimui reikšti: Savitarpėje mušas, duodas su putbolu, sù, baisu! DūnŽ. Pliurpa su tum savo liežuviu, sù, i sarmatos netura DūnŽ. Su tais vaikiais, sù, duodas Krš. 2. pirmasis jaustukų sudie, sudievu skiemuo, sakomas vietoj viso žodžio: Sudievu. – Sù KlvrŽ. Sù tam kartui! NdŽ. Tai jau sù! NdŽ. Išėjo nė sù nepasakęs NdŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”